Πισίνα καταρράκτης  χαρακτηρίζεται εκείνη που το νερό υπερχειλίζει συνήθως σε μια η δυο πλευρές, έτσι ώστε το κανάλι που συλλέγει το νερό να μην είναι ορατό από το εσωτερικό της πισίνας.

Είναι μαγική εικόνα για όσους μπορούν να την υλοποιήσουν.