Στην πισίνα με skimmer η στάθμη του νερού είναι περίπου 10-15 cm κάτω από το περιμετρικό χείλος της.
Είναι σχετικά απλή και οικονομική πρόταση.

Ιδανική  για χώρους περιορισμένης έκτασης.