Πισινά υπερχείλισης παραλληλεπίπεδη στην Ηγουμενίτσα.